BRF ble stiftet 28. september 2004 og er en forening for reiselivsbedrifter i de to kommunene.

 

Foreningen skal arbeide for å utvikle reiselivsnæringen i Berlevåg og Båtsfjord kommune.

 

BRF skal herunder:

  • Bidra til at reiselivsnæringen utvikles på en hensiktsmessig og økonomisk måte gjennom samarbeid og sunne forhold i næringen.

  • Være rådgivende organ i reiselivsspørsmål for Berlevåg og Båtsfjord kommune og for andre organer.

  • Være pådriver til at Berlevåg og Båtsfjord kommune og andre organer, prioriterer reiselivsnæringen i sine strategier og planer.

  • Være med å iverksette fellesoppgaver som fremmer reiselivsnæringen i Berlevåg og Båtsfjord kommune.

 

Styret i BRF består av:

Leder/Sekretær: Ståle A. Olsen

Nestleder: Dieter Salathe

Kasserer: Hanne K. Nilsen

Medlem: Åse Winsents